Tem 11 juni 2018 zijn er geen bestellingen mogelijk en worden er geen workshops georganiseerd.

Voor de periode vanaf 12 juni 2018 kunnen wel al bestellingen worden doorgegeven of workshops gereserveerd worden.